Geografija

Inštrukcije geografije

Inštrukcije geografije za OŠ, vse SŠ, gimnazije in za druge šole.

Inštrukcije geografije omogočajo, da:

  • se dobro pripravite na pisna in ustna preverjanja znanja;
  • popravite ali izboljšate slabe ocene;
  • usvojite in utrdite posamezne učne snovi;
  • dobite pomoč pri pisanju domačih nalog
  • popravite negativno zaključene ocene ob konferencah;
  • uspešno opravite popravne izpite;
  • se temeljito pripravite na maturo.

Ponujamo tudi:

  • inštrukcije za odrasle, ki se izobražujejo po programih osnovnošolskega izobraževanja;
  • inštrukcije za učence s statusom športnika, kulturnika ter za učence s posebnimi potrebami.