Matematika

Inštrukcije matematike

Inštrukcije matematike za OŠ, vse SŠ, gimnazije in za druge šole.

Inštrukcije matematike omogočajo, da:

  • se dobro pripravite na pisna in ustna preverjanja znanja;
  • popravite ali izboljšate slabe ocene;
  • usvojite in utrdite posamezne učne snovi;
  • dobite pomoč pri pisanju domačih nalog, reševanje nalog in vaj;
  • popravite negativno zaključene ocene ob konferencah;
  • uspešno opravite popravne izpite;
  • se dobro pripravite na poklicno ali splošno maturo.

Ponujamo tudi:

  • inštrukcije za odrasle, ki se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega ali srednješolskega izobraževanja;
  • inštrukcije za učence in dijake s statusom športnika, kulturnika ter za učence in dijake s posebnimi potrebami.